sport & dansstudio Bounce
Groepslessen voor jong en oud!
 

Prijzen

  • 1 keer per week les kidsdance    €24,95 per maand ( 3 t/m 5 jaar )
  • 1 keer per week les dans /sport  €29,95 per maand ( vanaf 6 jaar )
  • 2 keer per week les dans /sport  €39,95 per maand
  • Onbeperkt                                           €44,95 per maand
  • Selectie training                               €47,95 per maand
  • Proefles jumping €8  (dit wordt weer verrekend met het inschrijfgeld indien men dezelfde week lid wordt)
  • Proefles dans en overige sporturen €5 (dit wordt weer verrekend met het inschrijfgeld indien men dezelfde week lid wordt)
  • Losse les €12
  • Inschrijfgeld €20 


Tegemoetkoming lesgeld

Stichting leergeld
Voor wie?

Voor kinderen uit de Drechtsteden van 4 t/m 18 jaar waarvan de ouders/verzorgers een laag inkomen hebben.
 In sommige gevallen vergoedt Stichting Leergeld de kosten van de gehele cursus. 

Gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat kinderen meedoen in de maatschappij.

Daarom kunt u voor kinderen t/m 18 jaar een vergoeding krijgen voor de kosten van bijvoorbeeld de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging.

School-muziek-sport: SMS-Kinderfonds. 

Alle Drechtsteden delen die mening, daarom heet het fonds in de Drechtsteden: Stichting Leergeld Drechtsteden. 

De gemeenten dragen allen bij aan dit fonds.
Stichting Leergeld Drechtsteden betaalt geen geld uit, maar regelt de betaling direct met sport en dansstudio Bounce.

 U moet wel zelf de aanvraag starten. U kunt begeleiding krijgen bij de aanvraag via stichting leergeld.

Laag inkomen.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 140% van het bijstandsniveau ligt.
Spaargeld en ander vermogen blijft tot een bepaalde grens buiten beschouwing. De precieze bedragen staan in de folder Inkomens en vermogensgrenzen.
Aanvragen
U kunt meer informatie opvragen bij Stichting Leergeld, telefoon 078 - 612 31 19 en via hun website www.leergelddrechtsteden.nl. Ouders kunnen zelf voor hun kind aanvragen. 
 
E-mailen
Map
Info