Huisregels:

 

 • Proefles dans (5 euro) of proefles jumping (8 euro) voor aanvang van de les voldoen.
 • Zonder ledenpas geen toegang tot de lessen.
   
 • Kauwgom is verboden tijdens de dans en sportlessen. Dit voor uw eigen veiligheid.
   
 • Spijkerkleding is niet toegestaan. Tijdens de lessen draagt men lekker makkelijk zittende wijde ( sport) kleding.
   
 • Verboden voor buitenschoenen en zolen die afgeven.
 • Draag geen sieraden naar de sport en danslessen.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
De verschuldigde contributie wordt  door Bounce aerobic & dance geind door middel van automatische
incasso iedere maand.
In geval van storneren van het incasso zijn wij genoodzaakt €5  administratiekosten voor elke
herinneringsnota in rekening te brengen. 

Artikel 2.
Indien men kiest voor overmaking van de contributie dient deze voor de 7de van de maand binnen te zijn.
Contributie dient overgemaakt te worden op rekeningnummer 41.77.99.438 t.a.v Bounce aerobic & dance.
In geval van niet tijdige betaling van de contributie zijn wij genoodzaakt € 5  administratiekosten voor elke
herinneringsnota in rekening te brengen.

Artikel 3.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en zal met ingang van het nieuwe seizoen

stilzwijgend worden verlengd. Deze overeenkomst kan door de cursist schriftelijk worden
beeindigd .
Deze schriftelijke opzegging dient voor de eerste dag van het nieuwe kalender kwartaal te zijn ontvangen.
Dat wil zeggen voor 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.

Artikel 4.
Tijdens schoolvakanties zijn er geen lessen. De contributie gaat echter door tijdens de vakantie periode.
Voorts is Bounce aerobic & dance niet aansprakelijk te stellen als door overmacht of buitengewone
omstandigheden de lessen niet kunnen plaats vinden.

Artikel 5
Bounce aerobic & dance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of zoekgeraakte eigendommen  
en/of ongevallen die men als gevolg van de trainingen of anderszins overkomt.